نگاهی به دوران رهبری آیت الله خامنه ای

893
منبع: شبکهٔ BBC انگلیس، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
pixel