اشتباه کوچک خلبان باعث مرگ 50 نفر شد

272

صحنه ی کامل از فیلمی که به خاطر اشتباه کوچک خلبان 50 نفر مردند

((mohamad))
((mohamad)) 26 دنبال کننده