انفجار گاز و آتش سوزی در خیابان نجات اللهی

1,360

انفجار گاز، آتش سوزی ساختمان ۳ طبقه در خیابان استاد نجات الهی تهران

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده