حضور مدیر گروه دائره المعارفهای قرآنی در برنامه رصد

81
حضور حجت الاسلام والمسلمین علی خراسانی مدیر گروه دائره المعارفهای قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در برنامه رصد شبکه قرآن
pixel