وبینار "فرایند چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی"

288
وبینار " فرایند چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر علمی" به مناسبت هفته پژوهش و با سخنرانی دکتر مصطفی زندیه، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی همکار مهرالبرز و جز یک درصد نخبگان علمی و دانشمندان جهان برگزار گردیده است.
pixel