تیزر گروه مشاورین سرمایه جاوید - استودیو A4

26
این نمونه ویدئو متعلق به گروه مشاورین سرمایه جاوید است که توسط «استودیو آ4» جهت انتشار در فضای مجازی و در اندازه گسترده ساخته شده این سازمان توانست به کمک تیزرهای ساخته شده توسط استودیو آ4 و با نمایش بخشی از آن چه درون سازمان می گذرد، اعتماد مشتریان خود را بیش از پیش جلب نماید.
a4house.ir 1 دنبال کننده
pixel