دستگاه شستشوی بذر خربزه، شرکت فن کاوش

1,046
در تهیه بذر خربزه و طالبی لازم است که بذر پس از خروج از میوه و ترش شدن اولیه شسته شده و ضایعات آن جدا گردد. این دستگاه قادر است که این بذر را شسته و تمیز نماید. از مزایای آن می توان به کاهش مصرف آب و سرعت بالای شستشو(500 کیلوگرم در ساعت معادل کار سه کارگر در روز) اشاره کرد. این دستگاه توسط شرکت دانش بنیان فن کاوش طراحی و ساخته شده است. تلفن تماس09360190354 ،09155048312 - http://www.fankavosh.ir
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel