انفجار و آتش سوزی مهیب در پاریس

167

آتش سوزی گسترده و به دنبال آن انفجاری شدید، ساختمانی چند طبقه در پاریس پایتخت فرانسه را دچار آسیب کرد.هنوز علت این انفجار و خسارتهای جانی یا مالی احتمالی آن اعلام نشده است.

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده