تالی شاروت: تعصب در خوش بینی

567

تالی شاروت در این تد (the optimism bias) در مورد تعصب در خوش بینی صحبت می کند، ما تمایل داریم که در مورد بخت مان برای تجربه ی وقایع خوشایند در زندگی مبالغه کنیم در حالیکه احتمال وقوع تجربیات ناخوشایند را برای خود پایین فرض می کنیم. در نتیجه احتمال مبتلا شدن به سرطان یا گیر افتادن در یک تصادف ماشین را دست کم میگیریم، ولی در داشتن یک عمر طولانی یا موقعیت شغلی خوب مبالغه می کنیم.

ملیکا

ملیکا

10 ماه پیش
دوستان پابجی موبایل باز به کلن و گروه تلگرام ما بپیوندید t.me/PUBGMC discord.gg/CdYfJbJ