سخنرانی دکتر فعال قیومی

13
دکتر فعال قیومی مدیرکل محترم هماهنگی تلفیق حسابها و روشهای حسابداری عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel