فناوری های آینده: صفحه نمایش تعاملی سه بعدی Spheree

653

Spheree یک صفحه نمایش کروی است که با استفاده از چند مینی پروژکتور یک صفحه نمایش تعاملی سه بعدی با وضوح بالا ایجاد کرده است. این کره نمایشی یکی از فن آوری های در حال ظهور است که نمایش یکنواخت و بدون نقطه کور را برای کاربر خود فرهم می کند. Spheree هیچ درز و یا نقاط کوری ندارد و با تمام ژست های کاربر تعامل برقرار می کند.