رمزگشایی از ساختار بودجه

229

بعد از آنکه دولت سال گذشته لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، رهبر انقلاب دستور دادند ساختار بودجه با مطابق با وضعیت فعلی کشور اصلاح.شود این نخستین گام برای اصلاح ساختار بودجه در کشور بود. در حال حاضر، مجلس همزمان با دولت در حال تهیه طرحی برای این کار است. اصلی ترین مسئله، تهیه ی بودجه بدون نفت است.