دانش بینارشته ای یک طراح لباس موفق چیست؟

18
طراحی لباس یک رشته ی بینارشته ای است. شما به عنوان یک طراح موفق باید قبل از طراحی لباس خیلی از جوانب رو در نظر بگیرید، تحقیق کنید، ترندها را بررسی کنید و علایق مخاطب را بشناسید. سوالاتتان را از خانم دکتر حدیدی بپرسید. 02166400678 02166400773WWW.AMTARAHAN.COM
1 ماه پیش
# #mba
pixel