اعتراض بهزاد فراهانی به دستمزد کم

86

در نشست مطبوعاتی سریال دل دار، بهزاد فراهانی از تفاوت دستمزدش با دستمزد نوید محمدزاده شاکی بود

آی فیلم
آی فیلم 1.5 هزار دنبال کننده