اندامک های سلول و روش های بلع سلولی

1,090

سلول از چه قسمت هایی تشکیل شده است. در این ویدئو با اندامک های سلول آشنا می شویم. دستگاه گلژی، میتوکندری، شبکه اندوپلاسمی را معرفی می کنیم. روش های بلع سلولی، انتشار، انتقال فعال و اندوسیتوز را به زبان ساده توضیح می دهیم.

filimo
روسی
%86
روسی یک فیلم عاشقانه است که به تراژدی ختم می شود. مردی به نام توماج از زندان فرار می کند و به نزد همسرش می رود. بعد ها متوجه می شود که او مورد تجاوز قرار گرفته است. از گذشته رابطه ی عاشقانه ای بین همسر او و یوسف وجود داشته و برادر یوسف دوست صمیمی توماج است و به نوعی پل ارتباطی بین یوسف و توماج…
pixel