تکنامه - نسل جدید ری کپچای گوگل، نامرئی است!

311

گوگل می گوید که از «یادگیری ماشین و آنالیز ریسک پیشرفته» بهره می برد تا تشخیص دهد که شخص بازدید کننده واقعا «شخص» است یا مثلا ربات. اگر صلاحیت شما تایید شود، دیگر نیاز به هیچ کاری نیست. در واقع شما هیچ فیلد و فرم و مربع و دایره ای نمی بینید و کارتان را البته تحقیق و پژوهش است ادامه می دهید. نحوهٔ استفاده در: https://www.technameh.com/?p=7008