التراسونیک کلینر - جداسازی مواد شوینده

201
جداسازی مواد شوینده با استفاده از امواج التراسونیک در حمام التراسونیک قابل انجام است. شرکت منیب : 88999500-021 http://www.monibco.com/cat/4-Ultrasonic_washing
شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel