دستگاه پانچر جهت کشت نشا (نشا چغندر قند،پنبه،ذرت و ...)

3,288
این دستگاه جهت ایجاد حفره های منظم و با فواصل قابل تنظیم برای کشت نشا طراحی و ساخته شده است. این دستگاه حفره های منظمی در زمین ایجاد کرده و سپس نشاها توسط کارگر درون این حفره ها قرار داده میشود. با استفاده از این دستگاه ضمن کشت منظم محصول، سرعت کشت نشاها چندین برابر افزایش می یابد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.fankavosh.ir مراجعه کرده و یا با شماره های 09360190354 و 05133822093 تماس بگیرید
pixel