رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء عراق در 500 متری مرز

164

رزمندگان نُجَباء پس از عملیات های موفق و پاکسازی شهرها از لوث تروریست های داعش به 500 متری مرز سوریه رسیدند. http://fa.alkawthartv.com/news/100730

۱ سال پیش