آشنایی با دکتر علی زرگری و دکتر ابولقاسم سلطانی

2,317
شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کلیپ آشنایی با اساتید گرانقدر گیاهان دارویی و طب سنتی آقایان دکتر علی زرگری و دکتر ابولقاسم سلطانی را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. این کلیپ ها در تاریخ 12 آبان ماه 1395 به همت بنیاد نخبگان استان تهران تدوین گردیده اند. www.medplant.ir
pixel