100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم شهریور 98 شماره48

109
109 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم شهریور 98 شماره 48/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: سید مرتضی موسوی/تدوین: روح الله دلیر