تمرین شانه - Tamrin shane

71
شانه از ۳ قسمت تشکیل شده و خیلی مهم هست که هر ۳ قسمت شانه را به صورت مساوی تمرین کرد تا که بتوانید شانه ایی ورزیده داشته باشید. در ویدیو توضیح کامل درباره اینکه چه حرکاتی برای کدام قسمت شانه است داده میشود. تمرین کامل پرس شانه ۳ ست ۸-۱۲ تکرار و ۲ ست ۵-۶ تکرار، جلو شانه و وسط شانه پرس شانه آرنولد ۳ ست ۸-۱۲ تکرار و ۲ ست ۵-۶ تکرار، جلو شانه حرکت سوم: ۴ ست ۱۰-۱۲ تکرار حرکت چهارم: ۴ ست ۱۵-۱۷ تکرار حرکت پنجم: ۴ ست ۱۲-۱۵ تکرار، اگر احساس درد می کنید در قسمت موچ، این حرکت را انجام ندهید. حرکت ششم:
❤Brooz❤Video❤ 8.6 هزار دنبال کننده
pixel