سدراه ظریف توسط نگهبان آمریکایی!

326
طی ساعات گذشته فیلمی از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان منتشر شده که یک مامور آمریکایی ظاهرا مانع از ورود وی به محدوده ای می شود که دولت آمریکا اخیرا ورود مقامات کشورمان را به آن تحریم و محدود کرده است
pixel