جشن دوسالگی دکتر سلام؛ خرید از سینمامارکت

296

مجموعه پیش رو گزارشی است از مراسم با شکوه جشن دوسالگی دکتر سلام که در اردیبهشت ماه 94 با حضور بیش از شش هزار دکتر سلامی سراسر کشور در تالار وزارت کشور برگزار شد.