آبشار ورزان سوباتان

2,105
گام های مه آلود و محو زندگی آهسته تر برداشته می شوند ولی "مقصد" وقتی قصد پیدا شدن می کند! لذت کشف، چشم و دل مسافر را روشن می کند. این آبشار در چهار کیلومتری روستای ییلاقی سوباتان است این منطقه کوهستانی و زیبا بین شهرهای خلخال و تالش واقع شده متن از:نرگس فتحی
pixel