پلاستیک های باارزش

562

دنیا پر از پلاستیک شده. از ارتفاعات هیمالایا گرفته تا اعماق اقیانوس اطلس، هزاران تن پلاستیک خوابیده است. چه دوست داشته باشیم چه نه، پلاستیک میراث سمی است که به ارث برده ایم. چه خوب خواهد شد اگر بتوانیم از آنها به عنوان منبعی برای خلق محصولات جدید و نوآوری استفاده کنیم. این ویدئو، نشان می دهد که همه آدمها می توانند در هر گوشه دنیا کارگاه کوچک پلاستیک خودشان را راه بیندازند.

دونیت
دونیت 30 دنبال کننده