داستان اینوتکس ۲۰۱۹ و پارک فناوری پردیس

342
پارک فناوری پردیس که‌ به عنوان بزرگترین پارک فناوری غرب آسیا شناخته می شود، در جهت تبادل دانش فنی و تکنولوژی و مشارکت میان شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور، هر ساله اقدام به برگزاری نمایشگاه اینوتکس می‌کند. امسال نیز اینوتکس 2019 با قدرتی وصف ناپذیر که برگرفته از قوای شرکت های دانش بنیان و بازیگران مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است، افتتاح می شود. در ادامه‌ی این ویدیو با فعالیت های پارک فناوری پردیس و خدماتی که ارائه می دهد، آشنا می‌شوید.
pixel