معمای زمان (3)

249
دکتر ابراهیمی دینانی 528 دنبال‌ کننده
249 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار (philosophyar.net/marefat) مراجعه کنید

Gods of Game

1 ماه پیش
حدوث جهان ب معنای عام همزمان است با حدوث مگر اینکه نظره مولتیورس یا چند جهانی را قبول داشته باشی یعنی زمان از قبل ناظر بر مکان بوده و حال درجهان ما نیز شعبه ای زده و جاری گشته .... این نظر خودم بود! سعید محمد نژاد تحصیلات سیکل
pixel