مانتوهای بدن نما پس از مانتوهای جلوباز؛ حرکت تدریجی به سمت فرهنگ برهنگی

559
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان، ۹ مرداد ۱۳۹۸
pixel