نخستین کمیته پایش و رصد شبکه آموزشی شاد در کشور

25
برای نخستین بار در کشور در ، اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به پیشنهاد مدیرکل جناب آقای دکتر مجید یزدان پناه، کمیته پایش و رصد شبکه آموزشی شاد در کشور در کرمانشاه تشکیل شد.
90one 3 دنبال کننده
pixel