کبدشوی طیور

11
www.javidads.com 1 دنبال‌ کننده
11 بازدید
اشتراک گذاری
کبدشوی طیور: کبدشوی محصول کشور لهستان و فرانسه!! کبد چرب طیور: عموماً در پرندگان محصور در قفس و تغذیه شده با جیره های پر انرژی و اغلب در فصل گرما رخ می دهد. افزایش چربی در کبد همراه با درجات متفاوتی از خونریزی، امکان ایجاد با تغذیه اجباری غذای پر انرژی یا با به کار بردن اسـتروژن ظهور می کند.سندرم كبد چرب یك بیماری متابولیكی بوده كه در مرغان تخم گذار رخ می دهد و باعث خسارات چشمگیر اقتصادی در صنعت مرغداری می شود. سندرم كبد چرب، به وسیله علائم چاقی كاهش در تولید تخم مرغ در مرغان مبتلا خود را نشان می دهد. مرغان مبتلا عموماً چاق هستند و دارای كبد چرب بوده و همچنین خونریزی كبدی دارند. این بیماری شرایط را به گونه ای مهیا می كند كه باعث آمادگی گله برای تلفات بالا می شود. مزایا و اثرات کبدشوی در طیور به شرح زیر می باشد؛     -بهبود هضم و جذب مواد غذایی بخصوص از طریق حفظ روند متابولیسم کبدی    -کاهش وقوع آسیت و تلفات ناشی از آن-کاهش تلفات گله    -افزایش راندمان تولید در گله های تخم گذار    -ارتقاء راندمان پرورشی شامل بهبود وزنگیری و کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)       -بهبود سیستم ایمنی    شماره تماس:(دفتر مرغداری شکرالهی) 02537779317  02537771750 09396531750  
www.javidads.com 1 دنبال کننده
pixel