مقاوم سازی ستون بتنی آسیب دیده توسط ژاکت بتنی

2,114
ژاکت بتنی شامل لایه ای از بتن، میلگردهای طولی و خاموتهای بسته می باشد. ژاکت بتنی مقاومت خمشی و برشی ستون را افزایش می دهد و افزایش شکل پذیری ستون در این حالت کاملاً مشهود است. روکش بتن آرمه در مواردی که میزان شدت آسیبهای وارده به ستون زیاد باشد و یا ستون از ظرفیت کافی در برابر نیروهای جانبی برخوردار نباشد، بکار گرفته می شود. ژاکت بتنی بسته به شرایط می تواند دور تا دور ستون و یا در یک وجه آن اجرا شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت "شرکت مقاوم سازی افزیر" مراجعه فرمایید .www.afzir.com
pixel