فقر فکری چیست؟

723
اتاق فکر(فکرما) 3 دنبال‌ کننده
723 بازدید
اشتراک گذاری
این فیلم اموزشی به آموزش تفکر میپردازد که توسط مهندس راهداری د راتاق فکر ارائه شده است. مربوط به کتاب اتاق فکر در 10 گام است.
pixel