1. نور در سرزمین زندگی و آب (کردستان)

236

این ویدئو در 3 اپیزود:1- تلاش پرسنل صنعت برق سروآباد در استان کردستان براي پاکسازي منطقه از مين و نصب دکل برق به منظور برقرساني به چند روستا 2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان کردستان3- تاسیسات مهم استان کردستان ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویدئو است.