درمان زخم معده و کم خونی شدید شفایافته با گیاهخواری وگانیسم

645
درمان قطعی زخم معده شدید و حاد و رفع کم خونی کشنده با برنامه غذایی خامگیاهخواری خام وگان از مدرسه وگانیسم زخم معده از بیماری های بسیار خطرناک است که در صورت ادامه به سرطان معده تبدیل می شود. علاج حقیقی با خوراک گیاهی و طبیعتگرایی است www.veganism-school.com 09199794256
pixel