نحوه طراحی آزمون میانترم در سامانه vc دانشگاه پیام نور فارس

650
نحوه طراحی آزمون میانترم در سامانه vc دانشگاه پیام نور فارس
زنده
پخش زنده اختتامیه ی جشنواره ویگما ۲۰۲۰
pixel