پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در دومین نمایشگاه شهر هوشمند

131

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در دومین نمایشگاه شهر هوشمند با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و با حضور ۳۰ شرکت دانش‌بنیان در روزهای یازده تا سیزده اسفند ۱۳۹۸ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی مصلی تهران برگزاری می‌شود. مهرویژن مجری پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های فناورانه است.

pixel