گزارش سفر به مناطق محروم؛مهر ماه ۹۸

44
اهدا ۱۹۱ جفت کفش اهدا ۹ عدد کولر گازی به مدارس اهدا ۴ عدد آبسرد کن به مدارس اهدا ۵ عدد منبع آب به مدارس مستقر کردن ۸ عدد کانکس برای راه اندازی موقت مجموعه دارالفنون اهدا ۱۳۵۰ پک تحصیلی به همراه جوایز به همت خیرین عزیز
pixel