تیزر فیلم کوتاه «محمد نام اول» به کارگردانی ملیکا زئیری

285

اثر راه یافته به بخش«کوتاه» مسابقه سینمای بین الملل از کشور فرانسه