آموزش و تمرین تکنیک تقلید برای تقویت مکالمه

750

در این قسمت از انگلیسی با هستی قراره با لوسی خانم که یک Native هست، تکنیک تقلید رو یاد بگیریم. فراموش نکنین که............ اینستاگرام ما به آی دی saharxhasti را برای ویدئوهای بیشتر دنبال کنید.

pixel