عوامل بروز برق گرفتگی در حین کار

1,669

در این کلیپ کوتاه رایج ترین عواملی که موجب بروز صانحه می شود به نمایش در می آید. www.electic.ir

الک تیک
الک تیک 78 دنبال کننده