«شفافیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی»

331

ارائه آقای «مهدی محمدی» با موضوع «شفافیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «مهدی محمدی» - «حسین آرمینه»

pixel