میلاد حضرت فاطمه معصومه و آغاز دهه کرامت مبارک

572
باز دل به غوغای نسیم خوش رحمت از نگین درخشان قم، هوائی گشته ... باز دل دیوانه وار به در دیوار قفس می کوبد تا منفذی بیابد ... باز دل چون چراغ خاموشی خود را به نور منیره مقدسی جلا می دهد. باز دل غم و درد را بر باد نسیان سپرده و گوئی دست رحمتی در این دیار غربت سرمازده، یافته است. باز دل به سان پرنده ای آسیمه سر، از بند و اسارت سینه ملول خویشتن گریخته، به سوی کویری که به فیض حضور کریمه ی اهل بیت(س) به دریای عشق مبدل گشته، پر می کشد. باز دل از شور و شوق بهار، در کویر خویشتن بارانی می شود. میلاد فرخنده بانوی عصمت و نجابت حضرت فاطمه معصومه (س)، روز دختر و آغاز دهه کرامت مبارک باد.
pixel