آقای فرش-برند محبوب

544

آقای فرش با دارا بودن سه شعبه در بازار مبل یافت آباد، حکیمیه در تهران و پاژ مشهد، بزرگترین هایپرمارکت فرش ماشینی و دستبافت به شمار می آید. در کنار تمامی عنوان دریافتی، تکرار عنوان برند محبوب از نگاه مصرف کننده به عنوان دستاوردی ویژه تلقی میگردد