هاپکیدو و دفاع شخصی

920
استاد ضیایی پور ریاست هاپکیدو جمهوری اسلامی استاد شهید مدافع حرم عباس آبیاری
pixel