معصومه محمدی جو

88

من نماینده یک تیم متخصص خیاطی با بیش از بیست سال سابقه هستم. تیم ما توانسته با ادغام توانایی ها و شرایط افراد، طرحی را برای اشتغال زایی آنها در زمینه خیاطی به اجرا برساند. قصد داریم فعالیت خود را گسترش دهیم و از این طریق برای تعداد بیشتری از افراد شغل ایجاد کنیم. برای تحقق این هدف به 500 میلیون تومان سرمایه نیاز داریم که دوره بازگشت آن بین یک تا یک و نیم سال می باشد.

میدون
میدون 376 دنبال کننده