رهیافت زیبایی‌شناسانۀ نوید کرمانی به قرآن ـ انجمن اعجاز قرآن

58
مهرداد عباسی 20 دنبال‌ کننده
دکتر مهرداد عباسی در این نشست مجازی می‌کوشد نکاتی را در باب خاستگاه و مبانی گفته‌ها و نوشته‌های نوید کرمانی در باب جنبه‌های ادبی و هنری قرآن مطرح کند و به اهمیت و کارکرد چنین رویکردی به قرآن و اسلام توجه بدهد.
pixel