داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

بیماران پروانه ای آرزو می کنند

923
فرقی نمیکند سالم باشی یا که جسمت بیمار باشد آرزو مقوله ای ست که مربوط به روح آدمی ست و برای اوج گرفتن نیاز دارد به طلب کردن آرزو این بار پروانه ها از آرزوهایشان میگویند
pixel