اهدای 18 هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان سیستان و بلوچستان

94

ای کار در راستای محرومیت زدایی از روستاهای سیستان و بلوچستان و در مجموعه پویش نذر آب انجام گرفت