داغترین‌ها: #Copa America 2019

پاسخ به ادعای یكی از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

98

دكتر جلالی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری به ادعای یكی از كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص چاپ جزواتی در مركز پژوهش ها علیه وی پاسخ داد .